Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

ØsterbyCentrets SFO/KLUB

Gennem anerkendende pædagogik støttes børnene i SFO’en i at etablere sociale kontakter og håndtere konflikter. Der arbejdes ligeledes i et struktureret, overskueligt og forudsigeligt miljø, da det giver tryghed for børnene. Det tilstræbes, at børnene også i SFO’en mødes af velkendte voksne. Tiden i SFO rummer visse planlagte aktiviteter, f.eks. kreative, udendørs og/eller sportslige aktiviteter, men er i vidt omfang en tid, hvor børnene har mulighed for fri leg og selvvalgte aktiviteter. Det er en pædagogisk vurdering, at børnene skal kunne mærke forskel på skoletid og fritid, og at børnene i SFO’en udvikler sig og lærer af den mere frie og mindre voksenstyrede struktur, hvor de i høj grad selv er medbestemmende for egne aktiviteter. SFO’en skal både medvirke til at understøtte mål omkring barnet, men samtidig tilbyde en tid med andre muligheder, udfordringer og tilbud, end der ligger i skoletiden. I SFO-tiden anvendes ØsterbyCentrets bålhus og andre udendørsfaciliteter. Se mål og indholdsbeskrivelse herunder.                   

Der er åbent i SFO fra kl. 6.30-16.30 – fredag til kl. 16.00.

SFO tlf: 5170 9358