Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores tilgang til elever, forældre og kollegaer

Vores tilgang til elever, forældre og kollegaer

 

 • Vi taler altid ordentligt
 • Vi respekterer vore elever
 • Vi involverer os i vore elever
 • Vi er nærværende og omsorgsfulde
 • Vi udviser naturlig autoritet og tydelighed
 • Vi opmuntrer og anerkender eleverne
 • Vi har fokus på elevernes succeser
 • Vi fremhæver elevernes færdigheder, kompetencer og styrker
 • Vi tror på at eleverne gør det bedste de kan
 • Vi er ansvarlige for at etablere trygge relationer med eleverne
 • Vi tager vort ansvar som rollemodeller alvorligt
 • Vi stiller åbne spørgsmål og er aktiv lyttende
 • Når en elev siger ’Det kan jeg ikke’ svarer vi ’Endnu!’
 • Vi omtaler altid skolens klasser positivt
 • Vi skelner mellem egen og den anden parts oplevelse af situationen
 • Vi kommunikerer ud fra tesen: Sig hvad du gør og gør hvad du siger
 • Vi er opmærksomme på at kommunikation er 93% tonefald og kropssprog - kun 7% er det vi siger
 • Vi fortæller altid forældrene om børnenes succeser
 • Vi inviterer til samarbejde med forældre og elever
 • Vi går til rette vedkommende
 • Vi samarbejder respektfuldt med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
 • Vi anvender et anerkendende sprog i al skriftlig kommunikation
 • Vi tror på og handler ud fra - at alle forældre vil det bedste for deres børn   
 • Vi tror på, at alle altid har den bedste hensigt

 

13/10.17

MED- og Sikkerhedsudvalget