Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mission og værdier

Skolens Mission

Skolen handler om muligheder i livet, om udvikling, vilje og ambitioner.
Målet for os er at nå det bedste i og for vores elever.
Vi er ambitiøse på alles vegne – og vi er til for alle.
Vi vil gøre en forskel for vores elever.

Skolens Vision

Østerbyskolen vil være den bedste udgave af en folkeskole. Lige der, hvor vi er. For lige præcis de elever, vi har.

Vi vil til stadighed arbejde for, at alle elever kommer videre med det størst mulige udbytte i forhold til:

 • Stærke kompetencer – faglige og relationelle
 • Erkendelse af verdens og egne muligheder
 • Respekt for demokrati, fællesskab og historie

Østerbyskolens elever skal mærke, at de hver især er betydningsfulde – og at de er blandt voksne, der vil dem.

Vejen kommunes værdier - NASA

På Østerbyskolen arbejder vi målrettet med at indfri vores kerneopgave: at skabe læring og trivsel hos vores elever. Det sker blandt andet med afsæt i NASA-værdierne, som er Vejen Kommunes samlede værdisæt:

 • N​ytænkning – fordi enhver praksis kan forbedres, enhver situation gøres bedre, og alle kan blive klogere.
 • A​nerkendelse – fordi vi alle skal – og har ret til – at være her.
 • S​ammenhæng – fordi tingene skal give mening. For den enkelte og for alle.
 • A​nsvar – fordi det er basalt, hvis vi skal udvikle os i tryghed og med sikkerhed for, at ingen lades alene, at der bliver fulgt op.

Østerbyskolens grundlæggende værdier for arbejdsmiljøet:

Nedenstående udsagn er samlet gennem årene via erfaring og fra kurser afholdt på Østerbyskolen. De er dermed blevet mantraer for arbejdsmiljøet på skolen.

 • Man henvender sig altid til rette vedkommende
 • Vi tager altid udgangspunkt i tillid til at medarbejdere og ledelse forsøger at gøre det bedste.
 • Vi arbejder positivt om uenighedspapirer
 • Er der opgaver, man er i tvivl om, bruger man de rette kanaler, såsom ledelse, teamkoordinator, AMR, TR, og bliver man ikke forstået, kan man henvende sig til skolechefen eller sin faglige organisation
 • Vi bestræber os på at undgå snak i krogene
 • Får du sagt det du skal sige
 • Ingen er alene
 • Sproget skaber virkeligheden
 • Gå gladere hjem end da du kom

Opsummering af vores tilgang til hinanden

Dynamisk dokument -

 • Vi taler altid ordentligt
 • Vi respekterer vore elever
 • Vi involverer os i vore elever
 • Vi er nærværende og omsorgsfulde
 • Vi udviser naturlig autoritet og tydelighed
 • Vi opmuntrer og anerkender eleverne
 • Vi har fokus på elevernes succeser
 • Vi fremhæver elevernes færdigheder, kompetencer og styrker
 • Vi tror på at eleverne gør det bedste de kan
 • Vi er ansvarlige for at etablere trygge relationer med eleverne
 • Vi tager vort ansvar som rollemodeller alvorligt
 • Vi stiller åbne spørgsmål og er aktiv lyttende
 • Når en elev siger 'Det kan jeg ikke' svarer vi 'Endnu!'
 • Vi omtaler altid skolens klasser positivt
 • Vi skelner mellem egen og den anden parts oplevelse af situationen
 • Vi kommunikerer ud fra tesen: Sig hvad du gør og gør hvad du siger
 • Vi er opmærksomme på at kommunikation er 93% tonefald og kropssprog - kun 7% er det vi siger
 • Vi fortæller altid forældrene om børnenes succeser
 • Vi inviterer til samarbejde med forældre og elever
 • Vi går til rette vedkommende
 • Vi samarbejder respektfuldt med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
 • Vi anvender et anerkendende sprog i al skriftlig kommunikation
 • Vi tror på og handler ud fra - at alle forældre vil det bedste for deres børn